Program de Vară la Centrul Voluntari

Perioada: 1 – 20 iulie 2024, de luni până joi, între orele 10:00 – 16:00

Descriere:

Vă invităm să participați la programul nostru de vară, conceput special pentru a combina învățarea cu activitățile distractive și relaxante. Programul nostru zilnic include o varietate de lecții și activități care vor dezvolta abilitățile copiilor într-un mod plăcut și interactiv.

Activități Incluse:

 • 2 ore de curs de limba română
 • 2 cursuri de engleză Cambridge
 • 1 curs de inginerie cu Lego

Activități Extra:

 • Șah: Dezvoltarea abilităților de strategie și gândire critică.
 • Pictură: Explorarea creativității și a expresiei artistice.
 • Experimente științifice distractive: Înțelegerea conceptelor științifice prin activități practice și captivante.
 • Geografie: Învățarea interactivă și distractivă despre lumea din jurul nostru.
 • Alte activități: Diverse activități recreative adaptate intereselor și vârstei copiilor.

Grupe de Vârstă:

Grupele de cursanți sunt împărțite în funcție de vârstă, fiecare grupă având între 4 și 6 cursanți, asigurând astfel o atenție personalizată și o experiență de învățare eficientă.

Taxă:

Pentru programul complet de două săptămâni, cu participare zilnică între orele 10:00 – 16:00, taxa este de 2400 lei.

Locație:

Centrul Voluntari, B-dul Voluntari nr. 93-95, vizavi de Smart Expo.

Înscriere și Informații Suplimentare:

Pentru înscriere și mai multe informații, vă rugăm să ne contactați la următoarele numere de telefon:

 • 0766805530
 • 0773329275

Vă așteptăm cu drag pentru o vară plină de învățare și distracție!

Summer School at Voluntari AVERROES Learning Center

Period: July 1 – 20, 2024, from Monday to Thursday, between 10:00 AM – 4:00 PM

Description:

We invite you to join our summer program, specially designed to combine learning with fun and relaxing activities. Our daily schedule includes a variety of lessons and activities that will develop children’s skills in a pleasant and interactive way.

Included Activities:

 • 2 hours of Romanian lessons
 • 2 Cambridge English lessons
 • 1 engineering lesson with Lego

Extra Activities:

 • Chess: Developing strategy and critical thinking skills.
 • Painting: Exploring creativity and artistic expression.
 • Fun scientific experiments: Understanding scientific concepts through practical and engaging activities.
 • Geography: Learning interactively and entertainingly about the world around us.
 • Other activities: Various recreational activities tailored to the children’s interests and age levels.

Age Groups:

Student groups are divided by age, with each group consisting of 4 to 6 students, ensuring personalized attention and an effective learning experience.

Fee:

For the full two-week program, with daily participation from 10:00 AM – 4:00 PM, the fee is 2400 lei.

Location:

Voluntari Center, B-dul Voluntari no. 93-95, across from Smart Expo.

Registration and Additional Information:

For registration and more information, please contact us at the following phone numbers:

 • 0766805530
 • 0773329275

We look forward to seeing you for a summer full of learning and fun!