Cursul de limba engleză

  • În cadrul acestui curs cursanții își vor forma și dezvolta capacitatea de a înţelege, de a vorbi şi de a scrie în limba engleză.
  • Cursurile sunt predate într-un mod original și interactiv de către profesori de limba engleza cu experienţă în lucrul cu copiii, absolvenți ai Facultăţii de Limbi străine de profil.
  • Manualele folosite sunt special create pentru programa Cambridge și sunt însoțite de activități suplimentare și exerciții de consolidare și aplicare practică, pentru o mai bună fixare a cunoștințelor.
  • Copiii sunt monitorizaţi cu grijă, iar părinții vor fi informați permanent despre rezultatele și comportamentul copiilor.
  • Periodic se aplică teste urmate de consultaţii individuale cu părinţii pentru a transmite progresele copiilor.
  • Centrul nostru oferă cursuri pentru toate nivelurile de studiu al limbii engleze (de la A1 la C2) şi pentru toate vârstele.
  • Suporturile de curs sunt alcătuite din seturi complete de materiale tipărite, dar și digitale, astfel încât copiii își pot consolida și fixa cunoștințele prin cântece și jocuri atractive, educative, adaptate vârstei și nivelului lor. (Suporturile de curs nu sunt incluse în prețul cursului.)

Leave a Reply