Științe ale naturii

  • Cursul de științe ale naturii este unul interdisciplinar, care presupune asimilarea (pe diverse nivele) unor cunoștințe din multiple discipline precum: chimie, fizică, biologie, mineralogie și altele asemenea.
  • Programa acestui curs este astfel concepută încât, dacă la elevii mici învăţarea se face în joacă, în cazul elevilor din gimnaziu şi liceu activitatea vizează aprofundarea unor principii specifice ştiinţelor naturii şi atingerea performanţei în domeniu.
  • Cursul este predat de un cadru didactic cu un bogat portofoliu în lucrul de succes cu copiii, cu o curiculă personalizată, orientată spre eficiența acumulării cunoștințelor de către copii și înțelegerea mai bună și mai sofisticată a mediului înconjurător.
  • Mediul de lucru este prietenos, elevii trebuind să asculte indicaţiile profesorului şi să respecte regulile cursului.
  • Grupele sunt formate din cel mult 12 copii și se formează în funcție de vârsta, dar și de nivelul de cunoștințe al copiilor.
  • Cursurile de științe ale naturii se vor desfășura în zilele de sâmbătă, iar prețul este de 35lei/ședința.

 

stiinte

 

Leave a Reply