Cursul de limba franceză
  • În cadrul acestui curs cursanții își vor forma și dezvolta capacitatea de a înţelege, de a vorbi şi de a scrie în limba franceză.
  • Cursurile sunt predate într-un mod original și interactiv de către profesori de limba franceză cu experienţă în lucrul cu copiii, absolvenți ai Facultăţii de Limbi străine de profil.
  • Suporturile de curs folosite sunt special create pentru o asimilare cât mai bună a noțiunilor și sunt însoțite de activități suplimentare și exerciții de consolidare și aplicare practică, pentru o mai bună fixare a cunoștințelor.
  • Copiii sunt monitorizaţi cu grijă, iar părinții vor fi informați permanent despre rezultatele și comportamentul copiilor.
  • Periodic se aplică teste urmate de consultaţii individuale cu părinţii pentru a transmite progresele copiilor.

Leave a Reply