Concursul Cangurul Lingvist

 

In data de 27 februarie, copiii au sustinut la sediul centrului nostru concursul Cangurul Lingvist – proba la limba engleza.

Proiectul Cangurul Lingvist își propune să atragă elevii din clasele III-XII în studiul limbii engleze şi testează cunoștințele de limbă și civilizație, intuiția, logica, viteza de reacție.

Pot participa elevii care nu sunt vorbitori nativi de limba engleză sau care nu au frecventat o școală în limba engleză mai mult de doi ani.

Sunt propuse elevilor 5 niveluri de competențe. Fiecare elev, indiferent de clasă, poate să aleagă nivelul la care consideră că va obține cel mai bun punctaj. De exemplu: un elev de clasa a IV-a poate să aleagă nivelul Joey sau Wallaby etc. cangurul engleza

1.  Testul‑Poveste (Story), de nivel A1 conform Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), se adresează în special claselor III‑IV. Testul conține 30 de itemi. Fiecare răspuns corect valorează 1 punct. Elevii vor primi calificative: EXCELENT (25‑30 de puncte), FOARTE BINE (20‑24 de puncte) și BINE (15‑19 puncte). Elevii care aleg acest nivel nu vor participa la faza a doua.

2.  Nivelul Joey este compus din itemi de nivel A1-A2: 30 elaborați de CELA și 30 elaborați de IDEE. Joey se adresează în special claselor V‑VI. Cei care aleg Joey au 10 puncte din oficiu.

3.  Nivelul Wallaby este compus din itemi de nivel A2‑B1. Conține 30 de itemi CELA și 30 IDEE. Wallaby se adresează în special elevilor din clasele VII‑VIII. Cei care aleg nivelul Wallaby primesc 20 de puncte din oficiu.

4.  Nivelul Grey Kangaroo conţine itemi B1‑B2: 35 CELA și 30 IDEE. Se adresează în special elevilor din clasele IX‑X. Cei care aleg acest nivel au 30 de puncte din oficiu.

5.  Nivelul Red Kangaroo conţine itemi B2‑C1: 35 CELA și 30 IDEE. Se adresează în special elevilor din clasele XI‑XII. Cei care aleg acest nivel au 40 de puncte din oficiu.

Fiecare răspuns corect valorează 1 punct.

La întrebările Cambridge nu sunt penalizate răspunsurile incorecte.

La întrebările IDEE (nivelurile Joey, Wallaby, Grey Kangaroo și Red Kangaroo) se punctează doar primele 20 care au un răspuns, corect sau greșit. ATENȚIE! Se pierd 0,25 puncte pentru fiecare răspuns incorect. Dacă bifaţi „Sigur“, obţineți 1,25 puncte pentru răspuns corect, dar pierdeți 0,75 puncte pentru răspuns greșit.

Toți participanții trebuie să bifeze clasa. Dacă elevul nu bifează niciun nivel (Joey, Wallaby, Grey Kangaroo, Red Kangaroo), foaia de răspuns va fi corectată cu grila Testului-Poveste.

Completarea corectă a foii de concurs face parte din joc. Elevul trebuie să scrie numai cu negru sau albastru închis. Calculatorul poate să nu recunoască cruciulițe, liniuțe, puncte mai mici etc. Foile de răspuns nu trebuie să prezinte pete sau ștersături.

Supravegherea în clase trebuie să asigure un climat de lucru individual. Participarea onestă este cel mai important câștig! Corectarea răspunsurilor se face computerizat, asigurând analiza imparțială a foilor de răspuns și stabilirea clasamentelor. Grila cu răspunsurile corecte va fi afișată pe site-ul www.cangurul.ro la o săptămână de la data desfășurării concursului. Contestațiile pe grila de răspunsuri la întrebările IDEE se pot face în termen de două săptămâni de la data desfășurării concursului. Listele cu punctajele concurenților vor fi afișate pe site-ulwww.cangurul.ro, iar ulterior trimise în școli. Fiecare elev, folosind parola scrisă pe foaia de răspuns, va găsi pe site-ul concursului testul, foaia de răspuns, calculul punctajului, precum și analiza răspunsurilor sale.

Clasamentele de promovare la faza a doua se fac pe clase, indiferent de nivelul ales (Joey, Wallaby, Grey Kangaroo sau Red Kangaroo).

La FAZA A DOUA se vor califica elevii din clasele III-XII cu cele mai mari punctaje. O comisie de validare a rezultatelor va analiza clasamentele, matricele de răspuns ale elevilor, oglinda clasei și va desemna elevii calificaţi.

La faza a doua, elevii vor concura pe nivelul ales în prima etapă sau, la cerere, pe un nivel superior. Această cerere trebuie depusă (prin fax sau e-mail) cu cel puțin o săptămână înaintea susținerii probei.

Participarea la faza a doua este gratuită. La această fază, elevii vor avea în plus un test de listening format din 20 de întrebări. Pe baza rezultatelor obţinute, se vor acorda excursii în Europa sau locuri în Tabăra Cangurul. Primii zece elevi clasaţi la Joey, Wallaby, Grey Kangaroo şi Red Kangaroo vor participa gratuit la examenul Cambridge (versiunea computer‑based).

Comisia poate aduce modificări punctuale și bine justificate acestui regulament.

FAZA A TREIA – EXAMENUL CAMBRIDGE

Elevii selectaţi vor participa la examenul Cambridge în vederea obținerii Certificatului Cambridge. Participarea la faza a treia este gratuită.

 

http://cangurul.ro/regulament-engleza.html

Leave a Reply